مکمل کلاس ریاضی

 

1- نخوردن صبحانه

اشخاصی که صبحانه نمی خورند، قند خونشان پایین می آید. باید بدانید که تنها منبع غذایی مغز، قند خون است. در نتیجه کاهش قند خون ، باعث تخریب و اختلال در عملکرد مغز می شود.

2- بیش از حد غذا خوردن

در افرادی که بیش از مقدار مورد نیاز بدنشان، غذا مصرف می کنند، خون رسانی به مغز مشکل می شود و به همین جهت، قدرت فکری آنها پایین می آید.

3- کشیدن سیگار

اشخاص سیگاری باید بدانند که سیگار کشیدن باعث جمع شدن و کوچک شدن مغز می شود و این عامل باعث به وجود آمدن بیماری آلزایمر(فراموشی) می گردد.

4- مصرف کردن بیش از حد مواد شیرین

وجود قند اضافی در بدن، باعث توقف جذب پروتئین و سوء تغذیه ناشی از آن و در نتیجه انحطاط مغز می شود.

5- آلودگی هوا

مغز بیشترین مصرف کننده اکسیژن در بدن می باشد. ورود هوای آلوده به بدن موجب کاهش اکسیژن بدن می شود و به همین علت توانایی مغز پایین می آید.

6- کمبود خواب

خوابیدن باعث استراحت مغز می گردد. اگر کمبود خواب به مدت طولانی ادامه یابد، موجب تسریع مرگ سلول های مغزی می گردد.

7- پوشاندن سر هنگام خواب

افرادی که با روسری یا کلاه می خوابند و یا به طور کلی سر خود را هنگام خواب می پوشانند، باید توجه داشته باشند که با این کار، دی اکسید کربن در بدن زیاد می شود و به نوبه آن اکسیژن در بدن کاهش می یابد و این خود باعث ناتوانی در عملکرد مغز می شود.

8- کار کردن در بیماری

کار کردن زیاد یا درس خواندن در هنگام بیماری، ممکن است موجب کاهش کارآیی مغز و آسیب آن گردد.

9- تفکر کم

فکر کردن باعث به جریان انداختن خون در مغز می گردد. کسانی که تمرکز و تفکر را کنار می گذارند، موجب کوچک شدن مغز خود می شوند.

10- به ندرت صحبت کردن

بحث کردن و صحبت های عقلانی با افراد دیگر، باعث افزایش کارآیی مغز می گردد.

 

مریم سجادپور - کارشناس تغذیه

| جمعه سوم مرداد 1393 | 7:35 | حسین بیگی| |

 

1- نخوردن صبحانه

اشخاصی که صبحانه نمی خورند، قند خونشان پایین می آید. باید بدانید که تنها منبع غذایی مغز، قند خون است. در نتیجه کاهش قند خون ، باعث تخریب و اختلال در عملکرد مغز می شود.

2- بیش از حد غذا خوردن

در افرادی که بیش از مقدار مورد نیاز بدنشان، غذا مصرف می کنند، خون رسانی به مغز مشکل می شود و به همین جهت، قدرت فکری آنها پایین می آید.

3- کشیدن سیگار

اشخاص سیگاری باید بدانند که سیگار کشیدن باعث جمع شدن و کوچک شدن مغز می شود و این عامل باعث به وجود آمدن بیماری آلزایمر(فراموشی) می گردد.

4- مصرف کردن بیش از حد مواد شیرین

وجود قند اضافی در بدن، باعث توقف جذب پروتئین و سوء تغذیه ناشی از آن و در نتیجه انحطاط مغز می شود.

5- آلودگی هوا

مغز بیشترین مصرف کننده اکسیژن در بدن می باشد. ورود هوای آلوده به بدن موجب کاهش اکسیژن بدن می شود و به همین علت توانایی مغز پایین می آید.

6- کمبود خواب

خوابیدن باعث استراحت مغز می گردد. اگر کمبود خواب به مدت طولانی ادامه یابد، موجب تسریع مرگ سلول های مغزی می گردد.

7- پوشاندن سر هنگام خواب

افرادی که با روسری یا کلاه می خوابند و یا به طور کلی سر خود را هنگام خواب می پوشانند، باید توجه داشته باشند که با این کار، دی اکسید کربن در بدن زیاد می شود و به نوبه آن اکسیژن در بدن کاهش می یابد و این خود باعث ناتوانی در عملکرد مغز می شود.

8- کار کردن در بیماری

کار کردن زیاد یا درس خواندن در هنگام بیماری، ممکن است موجب کاهش کارآیی مغز و آسیب آن گردد.

9- تفکر کم

فکر کردن باعث به جریان انداختن خون در مغز می گردد. کسانی که تمرکز و تفکر را کنار می گذارند، موجب کوچک شدن مغز خود می شوند.

10- به ندرت صحبت کردن

بحث کردن و صحبت های عقلانی با افراد دیگر، باعث افزایش کارآیی مغز می گردد.

 

مریم سجادپور - کارشناس تغذیه

| جمعه سوم مرداد 1393 | 7:31 | حسین بیگی| |

:ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ " ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﺘﺼﺪﯼ ﺁﺯﻣﺎﺷﮕﺎﻩ ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﺮ ﺩﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻋﺼﺒﯽ . ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ .

ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ 40 ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ، ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﯿﻮ ﺷﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺪﺭﻭﻓﯿﻦ .( ﻣﻮﺭﻓﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪﻥ ) ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺫﻫﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﮑﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻭﻓﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻐﺰﺷﺎﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺯﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻧﺪﺭﻭﻓﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ : ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺧﺎﺻﯿﺖ .

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺎﻟﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺳﺎﻃﻊ ﻧﮑﻨﺪ . ﻗﺎﻧﻮﻥ "ﺩﻭﺑﺮﻭﯼ " ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: "ﻫﺮ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ" . ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﺑﯿﻨﻬﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎ ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .

ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ؛ ﺍﮔﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺜﺒﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻬﺮ ﺁﻣﻴﺰ، ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ، ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ، ﻫﻮﺵ ﻭ ﺧﻼ‌ﻗﻴﺖ ﺑﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ‌ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 

ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﺪﺑﻴﻨﯿﻬﺎ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻔﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺣﺴﺎﺩﺕ، ﺧﺸﻢ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺪ ﺑﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﺍﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺒﯽ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﯾﻬﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺪﯼ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻳﻬﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﺩ ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﺴﯽ ، ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ، ﮔﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ... ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ . 

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻳﮑﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﯾﻬﺎﯼ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ، ﺩﻟﻬﺮﻩ ، ﺗﺮﺱ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ، ﻏﻴﺒﺖ ، ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﻫﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺴﻢ (ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﻮﺫ ) ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ . ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ، ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻭ ﺟﺴﻤﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .

 

| سه شنبه دهم تیر 1393 | 14:48 | حسین بیگی| |ببخشید  که کمی تاخیر داشتم.


ثنا و صالحه ی عزیز پاسخ سوالاتتون رو در سایت مدرسه گذاشتم.


موفق باشید عزیزانم| جمعه ششم دی 1392 | 16:15 | حسین بیگی| |


عزیزانم قرار نبود که براتون رفع اشکال بذارم ولی دلم نیومد.

تا فردا ساعت 2 بعد از ظهر اشکالاتتون رو بگذارید و ساعت 4 برای گرفتن پاسخ سوالاتتون مراجعه کنید.

به هیچ کس این رفع اشکال رو اطلاع ندادم. می تونید به دوستانتان اطلاع بدید.


فراموش نکنید فقط به سوالاتی جواب می دم که تا ساعت 2 بعد از ظهر فردا در وبلاگ گذاشته بشن. چون بعد از اون اصلا خونه نیستم که بخوام جوابتون رو بدم.


موفقیت تمام شما آرزومه.


| پنجشنبه پنجم دی 1392 | 17:2 | حسین بیگی| |


براي آغاز بحث جذر، عدد 2231 را با تقريب كم تر از "يك" بدست مي آوريم.

الف) از سمت راست دو رقم دو رقم جدا مي كنيم.

به اين ترتيب عدد 2231 در دو جزء  ديده مي شود و همين جا مي توانيم تشخيص دهيم كه جواب جذر 2231 دو رقمي است.

بنابراين وقتي جذر تقريبي 22 را  4 در نظر مي گيريم در واقع جذر تقريبي 2200 را  با تقريب كم تر از 10 و به روش قطع كردن 40 حدس زده ايم.

بنابراين :

                                                            

ب) در مرحله بعد جواب بدست آمده"4" را در 2 ضرب مي كنيم"8" و بزرگترين عددي كه مي توانست در قرار بگيرد تا  حاصل   × 8  بيش تر از 631 نباشد را پيدا مي كرديم.

بنابراين معادل همين كار را در سمت چپ انجام دهيم.

يعني در واقع ما عدد 40 را دو برابر مي كنيم و بزرگترين عددي كه مي تواند به عدد80 اضافه شود تا حاصل  ×( +80 )  بيش تر از 631 نباشد را پيدا مي كنيم

                                                

و سرانجام با صرف نظر از رقم يكان عدد 631 و تقسيم آن بر 8 عدد داخل  را حدس مي زديم. لذا: درواقع جزء صحيح تقسيم 631 بر 80 را به عنوان رقم يكان پاسخ جذرمان پيشنهاد مي كنيم.

در نتيجه داريم:

                            

 بنابراين پاسخ جذر  با تقريب كم تر از :يك"   47=7+40 مي باشد.

اما بياييد دقت كنيم با عدد مورد نظرمان "2231" چه كرديم؟

اولا: 1600 يا 402 را از 2231 كم كرديم .

ثانيا: 7×(7+80) يا 7×(7+40×2) را نيز از 2231 كم كرديم

به عبارتي ديگر ما در مجموع  7×(7+40×2)+402      يا

                                                              72+(7×40)2 +402            

را از 2231 كم كرده ايم ومجموع 40و 7 جواب جذر و عدد 22 هم باقي ماند

از طرفي  72+(7×40)2+402بسط 2(7+40) مي باشد

به عبارت ديگر در جذر گرفتن: بسط دوجمله ای a+b)2=a2+2ab+b2  )   به صورت 

 a2+(2a+b)b مورد استفاده قرار مي گيرد.

بنابر آنچه گذشت: روش مطرح شده در رياضي سوم راهنمايي براي محاسبه يك جذر جلوه اي خيره كننده از انسجام و اختصار مربع هاي دو جمله اي نهفته است.  

براي مثال وقتي جواب يك جذر 141 مي باشد،در فرايند جذر مربع 141 اينگونه از عددي كه جذز گرفته مي شود كم مي شود:

2[1+(40+100)]=1412

12+1(140)2+2(40+100)=

12+1(140)2+402+40(100)2+1002=

1(1+280)+40(40+200)+1002=

درنتيجه:                1(1+280)+40(40+200)+1002=1412

يعني: در محاسبه  جذر عددي كه پاسخ جذر آن 141 مي باشد ابتدا، حاصل 1002 سپش حاصل 40(40+200) و بعد حاصل 1(1+280) از آن كم مي شود و باقيمانده به جا مي ماند

حال مي خواهيم با استفاده از رابطه   a+b)2=a2+(2a+b)b ) ريشه دوم عدد 20000 را با تقريب كم تر از يك بدست آوريم

وقتي از سمت راست دو رقم دو رقم جدا مي كنيم عدد 20000 در سه جزء ديده مي شود پس حاصل جذر سه رقمي است و اولين عدد جواب در ارزش مكاني صدگان مي نشيند.

100 را دو برابر مي كنيم         200=(100)2=2a

و سعي مي كنيم مقدار b را در  2a+b)b)  حدس  بزنيم.

 

البته: به اين نكته دقت مي كنيم كه عدد درون با ارزش مكاني دهگان ظاهر خواهد شد.

بنابراين: تا اينجا جواب 140 را بدست آورده ايم و باز همين طور ادامه مي دهيم

280=(140)2=2a

و بار ديگر مي خواهيم مقدار b را در  2a+b)b)  پيدا كنيم.

عددي بعدي با ارزش يكان ظاهر خواهد شد پس داريم:

بنابراين جواب جذر 141 و باقيمانده 119 است.

............................تعميم...........................براي ريشه سوم و ريشه چهارم و . . . نيز مي توان چنين فرايندي را طي كرد

a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+b=  a3+(3a2+3ab+b2)b)

a+b)4 = a4+4a3b+6a2b2+3ab3+b4 = a4+(4a3+6a2b+3ab2+b3)b)

و . . .

مثال:ريشه سوم عدد 187643 را تا يك رقم اعشار  بدست مي آوريم.

رابطه مد نظر ما:   a3+(3a2+3ab+b2)b

چون مي خواهيم جواب تا يك رقم اعشار بدست آيد بايد (1×3) سه رقم اعشار داشته باشيم و براي رشه سوم سه رقم سه رقم جدا مي كنيم.

پس جواب ما دورقمي و داراي يك رقم اعشار خواهد بود  "دهم/يكان ،  دهگان"

ريشه سوم 187 بيش تر از 5 و كم تر از 6 است. البته 5 در ارزش مكاني دهگان خواهد نشست پس:

حال با توجه به a3+(3a2+3ab+b2)b مقادير 3a2    و    3a را محاسبه مي كنيم .۵۰=a

و سعي داريم: مقدار b را در  3a2+3ab+b2)b)  با ارزش مكاني يكان پيدا كنيم لذا:

در اين مرحله حدس زدن عدد بعدي راحت به نظر نمي رسد و بايد گزينه هايي را امتحان كرد.

ابتدا عدد 5 را قرار مي دهيم داريم:

41375=5(52+5×150+7500)

كه 41375 از 62643 كم تر است پس با 8 امتحان مي كنيم

70112=8(82+8×150+7500)

و اين جواب از 62643 بيشتر است در نتيجه 8 مناسب نيست و عدد 7 را قرار مي دهيم.

60193=7(72+7×150+7500)

و 60193 از 62643 كم تر است لذا 7 عدد صحيح است.

بنابراين:

براي پيشروي در محاسبه بار ديگر مقادير 3a2    و    3a  را محاسبه مي كنيم

البته تا اينجا جواب 57 را بدست آورده ايم پس a را 57 در نظر مي گيريم.

و بايستي عدد جديد را با ارزش مكاني دهم حدس بزنيم

 

بنابراين ريشه سوم 187643 تا يك روش اعشار 2/57 مي باشد و باقيمانده نيز 752/493 مي باشد.

در ضمن با رسم شكل نيز مي توان براي نحوه محاسبه ريشه دوم و ريشه سوم اعداد به همين روش كه به كمك عبارات جبري بيان شد دست يافت.

 مناسب است به اين نكته نيز اشاره كنم كه:اگر جذر عددي مانند A را a محاسبه كرده باشیم.  " اگر  a  عددی اعشاری باشد از ممیز آن برای این بخش از امتحان جذر صرف نظر می شود" در این صورت باقيمانده اين جذر بايد كم تر از  2a+1   باشد زيرا:  

a+1)2=a2+2a+1 ) بنابراين:

  a+1)2-a2=2a+1)

و يا: در محاسبه ريشه سوم باقيمانده بايد از باقيمانده  a+1)3-a3 )  كم تر باشد

پس در محاسبه ريشه سوم باقيمانده : بايد از مجموع (سه برابر مربع جواب بدست آمده با سه برابر جواب بدست آمده و عدد  يك ) كم تر باشد 


| شنبه یازدهم آبان 1392 | 20:52 | حسین بیگی| |

یک سوال از هندسه رو سر کلاس حل کردیم و من با دایره هایی که درست کردم متوجه شدید که جواب چیه ولی عده ای خواستند جواب رو داشته باشند قرار بود روی سایت مدرسه بگذارم که به خاطر مشکلی که سایت پیدا کرده تصمیم گرفتم اینجا بگذارم.

سوال این بود:

دو ﺳﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺷﻌﺎع 2ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارﯾﻢ. ﯾﮑﯽ زرد و ﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰ. ﺳﮑﻪ ي ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺳﮑﻪ ي زرد ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﺳﮑﻪ ي ﻗﺮﻣﺰ دور آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ. اﮔﺮ ﺳﮑﻪ ي زرد ﯾﮏ دور ﻛﺎﻣﻞ دور ﺳﻜﻪ ي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺰﻧﺪ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دور ﺧﻮدش ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺪامﻳﻚ ﺟﻮاب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

یک بار

۵/۱ بار

۲ بار

۵/۲ بار

هیچ کدارم

 

پاسخ این بود سکه زرد یک بار دور سکه زرد می چرخد ولی دور خودش دو بار می چرخد. شکل هم به صورت زیر است:

 

     

سوال بعدی این بود:

ﯾﮏ داﯾﺮه و ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻤﺎس ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﯾﻢ. ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و داﯾﺮه دور ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻤﺎس ﺑﺮ آن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ. اﮔﺮ داﯾﺮه، ﯾﮏ ﺑﺎر دور ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دور ﺧﻮدش ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ؟

باز هم پاسخ این است که ۲ دور دور خودش می چرخد:

   

 

| دوشنبه بیست و دوم مهر 1392 | 18:35 | حسین بیگی| |

ﺗـﻮ ﺯﻧـﺪﻩ ﺍﯼ ...

ﻧـﻔـﺲ ﻣـﯿـﮑـﺸـﯽ...

ﺑـﮕـﺬﺍﺭ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻫـﺮﮐـﻪ ﺧﻮﺍﺳـﺖ ﺗـﻘـﺴﯿـﻢ ﮐـﻨـﺪ!

ﺗـﻮ ﺧـﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﺭﺍﺑـﻄـﻪ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﮐـﻦ...

ﻭ ﺑـﺎ ﺯﻧـﺪﮔـی ﺑـﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺟـﻤـﻊ ﺑـﺰﻥ .!

ﺧﻮﺷـﯽ ﻫـﺎﯾـﺖ ﺭﺍ ﭘـﯽ ﺩﺭ ﭘـﯽ

ﺩﺭ ﻫـﻢ ﺿـﺮﺏ ﮐـﻦ ... ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﯾـﺮ ﺭﺍﺩﯾـﮑـﺎﻝ ﺑـﺒـﺮ

ﺗـﺎ ﺑـﺒـﯿـﻨﯽ ﭼـﻘـﺪﺭ ﮐﻮﭼـﮏ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﯽ ﻣـﻘـﺪﺍﺭ

ﻭ ﺍﺭﺯﺷـﺖ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﯽ ﻧـﻬـﺎﯾـﺖ ﺑـﺮﺳـﺎﻥ ...

ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧـﺮ ﻣـﺴـﺎﻭﯼ ﺷـﻮ

ﺑـﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﺟـﻨﺲ ﺗﻮﺳـﺖ...

ﻭ ﺁﻧـﻮﻗـﺖ ﻣـﯿـﺒـﯿـﻨـﯽ

ﺩﺭ ﻣـﻌـﺎﺩﻟـﻪ ﭘـﯿـﭽـﯿـﺪﻩ ﺯﻧـﺪﮔـﯽ

ﭼﻪ ﺳـﺎﺩﻩ ﻣـﻌـﻠـﻮﻡ ﻣﺠـﻬـﻮﻝ ﺗﺎ ﺍﺑـﺪ ﺣﻞ ﺷـﺪﻧـﺪ...

 

| شنبه دوازدهم مرداد 1392 | 10:10 | حسین بیگی| |

 

۱:

الف) آری ممکن است. یک پاسخ به شکل زیر است:             

۱

۱

۱

۱

۰

۱-

۱-

۱-

۱

۱

۱

۰

۰

۰

۱-

۱-

ب) نه ممکن نیست. در این جا به ده مجموع متفاوت نیاز داریم (چهار ردیف، چهار ستون و دو قطر) در حالی که حداقل مجموع ممکن ۴- و حداکثر آن ۴ است، که به ما فقط ۹ عدد مختلف می دهد.

به این سوال نفیسه عزیز درست پاسخ داده. ممنون عزیزم. فقط کاش برای قسمت الف یک مثال می نوشتی.

 

 

۲:

همان طور که گفتم:

فرض کنیم که این برگ کاغذ از a×a خانه و مربع قیچی شده از b×b خانه تشکیل شده باشد. در این صورت 

148=a2-b2 است. در جبر این رابطه برقرار است: (a2-b2=(a-b)(a+b و می دانیم: a-b و 2×2×37=148 پس (a-b) و (a+b) برابر است با: 1 و 148  یا  2 و 74  یا 4 و 37.

چنانچه یکی از این دو عدد a , b  زوج و دیگری فرد باشد، هر دو عامل (a-b) و (a+b) زوج اند. و درنتیجه 2= (a-b) و همچنین 74=(a+b) خواهد شد که از آن جا a=38  و بزرگی کاغذ 19×19 سانتی متر است.

 

به این سوال هم نفیسه عزیز درست پاسخ گفته. ممنون عزیزم.

 

 

| شنبه دوازدهم مرداد 1392 | 10:0 | حسین بیگی| |

تا کنون ما در زندگی روزمره با اعدادی از قبیل ده ، صد ، هزار ، میلیون و میلیارد سروکار داشته ایم و به جز ریاضیدان ها کمتر کسی با ادامه ی این اعداد آشنا است. البته در گذشته چندان نیازی به دانستن نام اعداد بزرگ نبود ولی برای رسیدن به توان های بالای عدد 10 ، زمانی طولانی سپرده شده .

واژه بزرگترین عدد غیر مرکبی که در ترجمه ی اصلی عبری قدیمی تورات وجود داشت ، عدد ده هزار (رواوا) است. تقریبا دو هزار سال بعد واژه ی میلیون توسط یک ایتالیایی در قرن سیزدهم به کار گرفته شد. میلیون به معنی هزار بزرگ است. اعداد بزرگتر باز از طریق ترکیب ساخته شده اند:ده میلیون، صد میلیون و...

بعد از چند قرن واژه ی بیلیون ( در آغاز قرن هفدهم ) در انگلستان به کار رفت که در آن زمان بسیار شگفت بود. سپس در قرن بیستم نام گذاری کاملی از اعداد بزرگتر تعیین شد. طبق فرهنگ تفصیلی و بستر اعداد بعد از میلیون به شرح زیر است :

نام اعداد بزرگ

نماد
علمی

مقیاس
کوچک

مقیاس
بزرگ

پیشوند
اس آی

نماد
اس آی

۱۰۰

یک

یونی

u

۱۰۱

ده

دکا

da

۱۰۲

صد

هکتو

h

۱۰۳

هزار

کیلو

k

۱۰۴

ده هزار

۱۰۵

صد هزار

۱۰۶

میلیون

مگا

M

۱۰۹

بیلیون

میلیارد

گیگا

G

۱۰۱۲

تریلیون

بیلیون

ترا

T

۱۰۱۵

کوآدریلیون

بیلیارد

پتا

P

۱۰۱۸

کوینتیلیون

تریلیون

اگزا

E

۱۰۲۱

سکستیلیون

تریلیارد

زِتا

Z

۱۰۲۴

سپتیلیون

کوآدریلیون

یُتا

Y

۱۰۲۷

اکتیلیون

کادریلیارد

اگزونا

X

۱۰۳۰

نانیلیون

کوینتیلیون

وکا

V

۱۰۳۳

دسیلیون

کوانتینیارد

مکا

Me

۱۰۳۶

آندسیلیون

سکستیلیون

۱۰۳۹

دیودسیلیون

سکستیلیارد

۱۰۴۲

تریدسیلیون

سپتیلیون

۱۰۴۵

کواتیوردسیلیون

سپتیلیارد

۱۰۴۸

کویندسیلیون

اکتیلیون

۱۰۵۱

سکسدسیلیون

اکتیلیارد

۱۰۵۴

سپتدسیلیون

نانیلیون

۱۰۵۷

اُکتودسیلیون

نانیلیارد

۱۰۶۰

نومدسیلیون

دسیلیون

۱۰۶۳

ویجینتیلیون

دسیلیارد

۱۰۱۰۰

گوگول

گوگول

۱۰googol

گوگول پلکس

گوگول پلکس

۱۰googolplex

گوگول پلکس پلکس

گوگول پلکس پلکس

با نشکر از نفیسه عزیز. البته با کمی تغییر

 

| پنجشنبه بیستم تیر 1392 | 12:48 | حسین بیگی| |

Design By : shotSkin.com